Tvorba webstránok
Tvorba webstránok

Správny web by nemal byť iba pekný; v prvom rade by mal byť funkčný. Na tvorbe webstránok sa podieľame už viac ako 10 rokov, poznáme trendy, pozorujeme ich vývoj a zmeny a prispôsobujeme sa im. Vieme, čo v modernom online biznise letí a vďaka tomu dokážeme nastaviť váš web tak, aby fungoval na plné obrátky, bol pre vás praktický a pre váš biznis prínosný. Na tom všetkom sa podieľa náš talentovaný a skúsený tím programátorov a grafikov, analytikov a stratégov.

Webové riešenia, ktoré akcelerujú váš biznis

1

Moderný web, ktorý naplní vaše ciele
Naše webové riešenia sú vytvárané a optimalizované tak, aby prakticky napĺňali vaše ciele a KPI (kľúčový ukazovateľ výkonnosti). Na základe dôslednej analýze trhu a zohľadnenia vašej marketingovej stratégie vám dokážeme navrhnúť web na mieru, aby ste pomocou neho mohli prakticky naplniť vaše marketingové ciele.Nový dizajn a nová forma webu vám prinesú nové výsledky a zefektívnia váš biznis v online prostredí.

2

Web zameraný na zákazníka
Web musí predovšetkým zaujať návštevníkov a potencionálnych zákazníkov a naplniť ich potreby. Ak na vášom webe návštevníci nenájdu, čo hľadajú, jednoducho ho opustia a dopyt po Vašich produktoch alebo službách poklesne. Pri tvorbe webu zohľadňujeme aj trh, na ktorom bude figurovať, a potreby a očakávania zákazníkov. To nám pomáha štylizovať Vašu stránku, jej štruktúru, obsah a vizáž tak, aby bola návštevníkov zaujímavá, funkčná a zhovievavá a ústretová voči ich požiadavkám.

3

Kvalitný web sa vo vyhľadávačoch nestratí
Zákazníci vyhľadávajú nové stránky predovšetkým cez vyhľadávače. Tým najrelevantnejším je Google. Aby bol váš web na najvyšších priečkach pri vyhľadávaní cez tento prehliadač, je potrebné analyzovať kľúčové slová a neustále ich optimalizovať. Pri tvorbe webu tak pracujeme zo SEO analýzou a odovzdávame vám maximálne optimalizovanú stránku s dosahom na vysoký počet záujemcov pri vyhľadávaní.

4

Aktivujeme zákazníkov vášho webu
Prilákať návštevníkov na váš web je len prvý krok k úspechu. Čo je dôležitejšie, je aktivita zákazníkov na stránke a ich interakcia s vašimi produktami, službami a priamo s vami- registrovanie sa na webe, vypĺňanie kontaktných formulárov, komunikovanie prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, stiahnutie si Vašich aplikácií alebo kúpa a spotreba Vašich služieb alebo produktov. Dávame dôraz na to, aby web, ktorý vám odovzdáme, bol logický štruktúrovaný a prehľadný, nech sa na ňom zákazník môže v ľahkosti orientovať a vykonal žiadanú konverziu.

5

Zariadime, aby zákazníci vždy pristáli na tej správnej adrese
Landing pages alebo tzv. „pristávacie dráhy“ sú jedným z kľúčových faktorov podmieňujúcich výkonnosť online kampaní. Predstavujú podstránky vášho webu, ktoré sa zákazníkovi po kliknutí na Vašu reklamu zobrazia. Ich správne navrhnutie, starostlivý výber a dôsledné spracovanie sú hlavným predpokladom úspešnosti online kampaní.

6

Rýchly a responzívny web
Veľké množstvo návštevníkov vášho webu v súčasnosti pracuje s mobilnými zariadeniami a práve prostredníctvom nich sa na Vašu stránku dostáva. Okrem rýchlosti webu a jeho praktického fungovania je potrebné nastaviť ho tak, aby sa prehľadne vyobrazoval na rôznych typoch zariadení a poskytol zákazníkom univerzálnu možnosť prezerania vašej práce, kdekoľvek sa budú nachádzať.

7

Aktualizácia obsahu a stabilná podpora
Tvoríme pre Vás weby, ktoré umožňujú aktualizáciu a vytváranie nového obsahu komukoľvek s pripojeným na internet, a to jednoducho a aj bez znalosti programovania. V prípade potreby vám tiež poskytujeme našu plnohodnotnú a komplexnú podporu pre neustálu aktualizáciu vášho webu a funkčnú výkonnosť.

POSTUP

Ponúkame Vám rôzne
Benefity

Odbornosť - vytvorili sme viac ako 100 webov

Kvalita a funkčnosť odovzdaných návrhov

Individuálny a flexibilný prístup

Strategické riešenia na mieru na dosiahnutie Vašich cieľov

Skúsený account manager projektu

Dôkladná analytika potrieb a očakávaní klienta

Interaktívny online spôsob schvaľovania návrhov

Striktné dodržiavanie termínov