Komplexné reklamné kampane

Ako vytvoriť tú najlepšiu, ktorá bude dokonale zodpovedať vašim cieľom a požiadavkám? V prvom rade nebrať reklamu na ľahkú váhu a starostlivo zhodnotiť všetky možnosti, ktoré vám reklamné prostredie ponúka, vybrať si reklamný priestor, ktorý vaša cieľová skupina najviac preferuje a v ktorom je ako doma, zvoliť správne komunikačné kanály a pomocou nich servírovať informácie o vášom biznise zákazníkom.

MULTI-CHANNEL KOMUNIKÁCIA PRIDÁ VAŠEJ ZNAČKE NOVÝ ROZMER

1

Televízia
Aj napriek rýchlo sa šíriacemu digitálnemu prostrediu je televízia stále médium so silnou pozíciou a širokým spektrom priaznivcov a aktívnych divákov. Práve táto platforma dokáže zaujať masy a pre Vás predstavuje dynamický a osvedčený spôsob komunikácie so zákazníkmi, predstavujúci rozličné spôsoby reklamy.

2

Rádio
Či už aktívny alebo pasívny poslucháč rádia načúva jeho informáciám, na oboch má toto médium silnú moc. Džingle v ňom sú chytľavé a keďže rádio funguje ambientne, vaše posolstvo sa do mysle poslucháčov hravo dostane a rozhodne tam dlho zotrvá.

3

Print
Mnohí ľudia neprikladajú printom takú váhu, ako kedysi, avšak aj dnes predstavuje obrovskú reklamnú moc a predovšetkým aj vierohodnosť a spoľahlivosť. Pre Vás je to priestor na inzerciu, tvorbu brožúr alebo plagátov, ktoré ľudí zaujímajú a ktorým venujú rozsiahlu pozornosť.

4

OOH
Vonkajšie reklamné plochy sú zárukou šírenia povedomia o firme a deň čo deň s nimi prichádzajú do styku tisíce ľudí. Či už ide o billboardy alebo plagáty na zastávkach po mestách, ľudia si tieto veci zaručene všimnú a dokážu sa im hlboko usadiť v pamäti. Tento spôsob prezentácie nadobúda stále nové rozmery a tak vám ponúka stále širšiu reklamnú perspektívu.

5

Direct marketing
Neustála funkčnosť a aktívna inovácia tejto formy reklamy predstavujú dnes účinné formy predaja s viditeľnými výsledkami a širokým dosahom. Naviac sa zákazník vždy poteší individuálnemu prístupu zo strany firmy. Či už vám k tomu dopomôžu moderné technológie alebo aktívna osobná blízkosť voči zákazníkom, direct marketing pre Vás predstavuje osvedčenú formu nie len reklamy, ale aj tvorby a budovania vzťahov so zákazníkmi.

6

Digitálny marketing
Oblasť digitálneho marketingu je v súčasnosti tá najefektívnejšia. Ponúka vám komplex marketingových operácií na jednom mieste s vysokým výkonom a dosahom a zároveň značne šetrí váš čas a finančné prostriedky. Je dobrým nástrojom na to, aby ste mohli budovať svoj biznis na pevných základoch opierajúcich sa o dôveryhodné a overené štatistiky a aktívne pozorované modely správania, čo vám targeting výrazne uľahčí.

7

Guerilla marketing
Len málo marketingových foriem je tak kreatívnych a nápaditých, ako práve Guerilla Marketing. Dáva vám priestor popustiť uzdu svojej fantázii a vytvoriť reklamu netradičným spôsobom, čomu sú dnešní zákazníci výrazne otvorení. Či už propagujete produkt, službu, event alebo značku, Guerilla Marketing je prostriedok, ktorý rýchlo vytvára virálnosť a v krátkom čase dokáže upútať značné množstvo ľudí.

POSTUP

Ponúkame Vám rôzne
Benefity

Komunikačná stratégia navrhnutá s ohľadom na váš rozpočet a ciele

Originálne riešenia pre jednotlivé kanály

Pravidelné sledovanie efektivity

Marketingové poradenstvo a konzultácie

Prepojenie efektívnych performance techník s brandovým prístupom

Dôsledná analýza potrieb a očakávaní klienta

Aktívny prístup k optimalizácii kampane

Dôsledné dodržiavanie časového harmonogramu