Správa sociálnych sietí

Sociálne siete už nie sú iba priestor na písanie s kamošmi a získavanie likeov. Je to prostredie vhodné pre budovanie vášho imidžu a rýchle rozširovanie povedomia o vášom mene a značke. Na tomto mieste si môžete vybudovať silnú základňu fanúšikov a aktívne s nimi komunikovať a budovať vzájomné vzťahy.

OSLOVENIE ONLINE GENERÁCIE V JEJ PRIRODZENOM PROSTREDÍ

1

Kompletná správa sociálnych sietí
Pre Vašu značku zabezpečíme komplexnú komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí, počínajúc ich analýzou, pokračujúc aktívnym vytváraním obsahov, až po pravidelný reporting.

2

Posilňovanie povedomia o vašej značke
Takmer každá existujúca značka si dnes vytvára a šíri meno na sociálnych sieťach. Ich používatelia si to uvedomujú a na Facebooku alebo Instagrame pátrajú po firmách, ktoré môžu naplniť ich potreby. Pravidelným uverejňovaním informácií o vašej spoločnosti a ich neustálou aktualizáciou sa vaša firma rozšíri závratnou rýchlosťou.

3

Budovanie komunity a aktívna komunikácia s fanúšikmi
Na sociálnych sieťach môžete združovať obrovský počet ľudí a podnecovať ich k vzájomnej interakcii. Po jej dosiahnutí je potrebné komunikáciu medzi nimi (a medzi Vami) udržiavať a podnecovať ľudí k jej pokračovaniu. Povieme vám, ako na to, aby medzi vašimi fanúšikmi nikdy reč nestála.

4

Spolupráca s influencermi
Oslovte ľudí, ktorý vám môžu pomôcť rozšíriť vaše meno. Nastavením komunikačnej stratégie na sociálnych sieťach tak, aby zaujala influencerov s blízkym vzťahom k predmetu vášho podnikania, môžete svoje publikum rozšíriť ešte viac, a to prirodzeným a funkčným spôsobom.

5

Originálny a atraktívny obsah
Či už na Facebooku, Instagrame, Twitteri alebo iných sociálnych sieťach, všade nájdete nespočetné množstvo firiem a rôznorodé komunikačné formy a prístupy k fanúšikom. My Vás navedieme na spôsob komunikácie s fanúšikmi, ktorý bude na sociálnych sieťach nezameniteľný a vábivý pre Vašu komunitu.

6

Zákaznícky servis
Vďaka sociálnym sieťam viete vybaviť mnoho vecí naraz a na jedinom mieste. Umožňujú rýchlu, efektívnu a rôznorodú komunikáciu, ktorá je pri správnom nastavení praktická pre obe strany, ako pre Vás , tak aj pre Vašich fanúšikov a klientov.

POSTUP

Ponúkame Vám rôzne
Benefity

Budovanie vzťahov so zákazníkmi namiesto Vás

Starostlivosť o zákaznícku podporu

Komunikácia prispôsobená rozpočtu

Zmena fanúšikov na zákazníkov

Vlastný produkčný tím a priestory

Individuálne reporty na základe Vašich požiadaviek

Jednoduchý spôsob schvaľovania príspevkov

Aktuálny a trendový obsah