Digitálne reklamné kampane

Kampane z našej produkcie sú komplexným a starostlivo učesaným dielom profesionálneho technického prístupu spojeného s hodnotným brand marketingom.

Alfou a omegou každej kampane by mala byť jej efektivita a funkčnosť a presne takto uvažujeme po dobu ich príprav, tvorby a priebehu. Vychádzajúc z cieľov a znalostí marketingového prostredia a cieľových zákazníkov, vytvoríme komunikačné plány a stratégie, ktoré aplikujeme na komunikačné kanály kompatibilné s vašimi cieľmi a požiadavkami. vaša značka od nás dostane nezameniteľnú kampaň na mieru vašej firme, jej charakteru a imidžu, aby vaše úspešné podnikanie napredovalo a šplhalo čoraz vyššie.

1

Rýchle nájdenie vášho biznisu
Pri vyhľadávaní na internete uprednostňujú zákazníci prvé možnosti, ktoré sa im naskytnú. Práve preto je potrebné pracovať na tom, aby vaša firma a jej meno zaberali popredné priečky v rôznych vyhľadávačoch a aby sa stala prvou voľbou, po ktorej záujemcovia siahnu.

2

Zvyšovanie povedomia
Chcete, aby o Vás vaša cieľová skupina vedela a šírila informácie o Vás ďalej? Zasiahnite presne ľudí, na ktorých je vaša stratégia zameraná, oslovte ich tým správnym spôsobom, ulahoďte ich komunikačnej forme a zaujmite ich tým správnym prístupom.

3

Návštevnosť webu
Digitálne kampane sú mierené na to, aby návštevnosť webu pozdvihli a aby sa stále zvyšovala. Spoločne vypracujeme plán, ktorý prakticky a efektívne osloví ľudí a zaujme ich natoľko, aby svoju pozornosť zamerali práve na Vás a váš biznis.

4

Generovanie leadov
Premeňte anonymných návštevníkov vášho webu na identifikovaných záujemcov pomocou spôsobu niečo za niečo. Poskytnite im benefity, ktoré zákazníkov dovedú k registrácii a osobnejšej komunikácii s Vami, čo výrazne zlepší vzťahy s vašimi cieľovými zákazníkmi a zefektívni Vašu stránku a jej činnosť.

5

Zvýšenie predaja
Každý úspešný biznis rastie na zvyšovaní predaja a tento cieľ je podstatou snáď každého podnikania. Vypracujeme formu komunikácie a nastavenie vášho podnikania tak, aby bolo výhodné ako pre Vás , tak pre zákazníka a aby sa dopyt po Vašich produktoch alebo službách na základe tej správnej komunikácie neustále dvíhal.

6

Inštalácia aplikácie
Pri podnikaní, kde je nosnou platformou aplikácia, budete v prvom rade zameriavať svoje úsilie na to, aby bola čo najviac inštalovaná. Ak svoju digitálnu kampaň správne spracujete a predostriete zákazníkom, dopyt po vašej aplikácii a jej aktívnemu používaniu môže prudko porásť, na čo sa spoločnými silami zameriame.

7

Rast fanúšikovskej základne
Chcete zvýšiť počet nadšencov vášho biznisu? Pravé takých ľudí nájdete na sociálnych sieťach, kde už dnes fungujú mnohé spôsoby sebaprezentácie . Vytvoríme vám tak sú správnu kampaň, aby ste pomocou nej v tejto oblasti oslovili a zaujali čo najširšie publikum, ktoré sa bude naďalej a prirodzene rozvíjať.

8

Premena fanúšikov na zákazníkov
Sociálne siete majú dnes obrovskú moc a sú unikátnym a rôznorodým trhom, na ktorom zákazníci vyčkávajú na ten správny impulz, ktorý zažne ich nákupné správanie. Naučte sa spolu s nami, ako správne zacieliť svoju kampaň na potencionálnych zákazníkov a ako ich premeniť na aktívnych.

9

Stimulovanie zákazníkov k opakovaným nákupom
Jeden nákup neznamená trvalý úspech, ten sa ukáže až vtedy, ak sa k vám zákazník vráti znovu a znovu a dopyt po Vašich službách naďalej trvá. Najskôr získame relevantnú spätnú väzbu a skúsenosti, na ktorých vybudujeme ten najvhodnejší spôsob na udržanie si zákazníkov a zvyšovanie dopytu po predmete vášho podnikania.

POSTUP

Ponúkame Vám rôzne
Benefity

Pravidelné vyhodnocovacie stretnutia

Neustále sledovanie napĺňania cieľov

Návrhy na vylepšenie kampaní

Implementácia nových trendov do Vašich kampaní

Dôsledná analýza potrieb a očakávaní klienta

Transparentné čerpanie kreditov

Pravidelné sledovanie KPI a rozpočtov

Iniciatívne návrhy vylepšení